MyBBTurkey.Com – MyBB Türkiye Platformu

Full Version: MyBBTurkey.Com – MyBB Türkiye Platformu
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Board Message
This bulletin board is currently closed. The Administrator has specified the reason as to why below.

Türkiye'nin MyBB platformu MyBBTurkey.Com (MT), onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle kısa bir süre kapalıdır.

Onarım ve bakım çalışmalarının tamamlanma oranı aşağıdaki gibidir:

MT Yönetimi olarak ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür eder, iyi günler dileriz.